ONDERWIJS

HOE VOLDOEN AAN DE EINDTERMEN

DIGITALE COMPETENTIES EN MEDIAWIJSHEID

Digitale competenties en mediawijsheid worden steeds belangrijker

in onze samenleving, en zo ook in het onderwijs.


Als school is het niet altijd makkelijk om te voldoen aan de eindtermen.

Soms is er geen leerkracht op school die genoeg weet over mediaproductie.


Met het project Mediawijs in het Onderwijs komen alle eindtermen rond media aan bod...

en er wordt tegelijkertijd een vacature ingevuld!

PROJECT MEDIAWIJS ONDERWIJS


Met dit project gaan leerlingen aan de slag met mediaproductie van A tot Z, van bedenken tot publiceren.


Onderzoeken, schrijven, tekenen, knutselen, filmen, acteren en monteren komen allemaal aan bod.


De onderwerpen van hun videoproducties zijn de belangrijkste vraagstukken rond digitale media.

NIEUWE EINDTERMEN DIE AAN BOD KOMEN:


Secundair onderwijs > 1ste graad > Digitale competentie en mediawijsheid. 


4.1 De leerlingen demonstreren basisvaardigheden om digitaal inhouden te creëren en te delen. 


4.2 De leerlingen demonstreren basisvaardigheden om digitaal samen te werken, te communiceren en te participeren aan initiatieven.


4.6 De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe.


4.7 De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag.


+ de meeste vakoverschrijdende eindtermen.

Deze eindtermen kunnen soms uitgebreid worden met andere eindtermen en onderwerpen uit het leerplan van elk vak. Projecten op maat zijn bespreekbaar.

BENODIGDHEDEN:


-De leerlingen werken met de apparatuur van de school.

Bij voorkeur iPads, maar computers, laptops en Chromebooks kan ook.

Minimaal 1 apparaat per 4 leerlingen. 


-Het project kan gegeven worden met gratis apps en software.


-Een klaslokaal en een beamer met vga aansluiting.


-Een beetje ondersteuning van een leerkracht die de school en de leerlingen goed kent.

VERVANGING LEERKRACHT:


Ik kan dit project zonder extra kosten uitvoeren wanneer een school mij inhuurt om een leerkracht te vervangen en ik mag afwijken van het programma.


Ik beschik over een Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid en een bachelordiploma.

STEL EEN VRAAG OF

BOEK EEN FORMULE:

BLIJF OP DE HOOGTE 
VAN HET LAATSTE:

ZIE WAAR EN WANNEER

JE KUNT MEEDOEN: 

Bewonder het eindresultaat van experimenten en workshops:

Volg de FX Lab mobiele filmstudio

achter de schermen:

Special effects voor beginners met Nederlandstalige video's: